Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Gminna Ewidencja Zabytków


E-1          E-11          E-21          E-31          E-41          E-51          E-61          E-71          E-81         E-91 

E-2          E-12          E-22          E-32          E-42          E-52          E-62          E-72          E-82         E-92

E-3          E-13          E-23          E-33          E-43          E-53          E-63          E-73          E-83         E-93

E-4          E-14          E-24          E-34          E-44          E-54          E-64          E-74          E-84         E-94

E-5          E-15          E-25          E-35          E-45          E-55          E-65          E-75          E-85         E-95

E-6          E-16          E-26          E-36          E-46          E-56          E-66          E-76          E-86         E-96

E-7          E-17          E-27          E-37          E-47          E-57          E-67          E-77          E-87         E-97

E-8          E-18          E-28          E-38          E-48          E-58          E-68          E-78          E-88         E-98

E-9          E-19          E-29          E-39          E-49          E-59          E-69          E-79          E-89         E-99

E-10        E-20          E-30          E-40          E-50          E-60          E-70          E-80          E-90         E-100


E-101      E-111        E-121        E-131        E-141        E-151         E-161        E-171        E-181        E-191

E-102      E-112        E-122        E-132        E-142        E-152         E-162        E-172        E-182        E-192

E-103      E-113        E-123        E-133        E-143        E-153         E-163        E-173        E-183        E-193

E-104      E-114        E-124        E-134        E-144        E-154         E-164        E-174        E-184        E-194

E-105      E-115        E-125        E-135        E-145        E-155         E-165        E-175        E-185        E-195

E-106      E-116        E-126        E-136        E-146        E-156         E-166        E-176        E-186        E-196

E-107      E-117        E-127        E-137        E-147        E-157         E-167        E-177        E-187        E-197

E-108      E-118        E-128        E-138        E-148        E-158         E-168        E-178        E-188        E-198

E-109      E-119        E-129        E-139        E-149        E-159         E-169        E-179        E-189        E-199

E-110      E-120        E-130        E-140        E-150        E-160         E-170        E-180        E-190        E-200


E-201      E-211        E-221        E-231        E-241        E-251        E-261        E-271

E-202      E-212        E-222        E-232        E-242        E-252        E-262        E-272

E-203      E-213        E-223        E-233        E-243        E-253        E-263        E-273

E-204      E-214        E-224        E-234        E-244        E-254        E-264        E-274

E-205      E-215        E-225        E-235        E-245        E-255        E-265        E-275

E-206      E-216        E-226        E-236        E-246        E-256        E-266        E-276

E-207      E-217        E-227        E-237        E-247        E-257        E-267        E-277

E-208      E-218        E-228        E-238        E-248        E-258        E-268        E-278

E-209      E-219        E-229        E-239        E-249        E-259        E-269        E-279

E-210      E-220        E-230        E-240        E-250        E-260        E-270        E-280

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.