Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Informacje Urzędu Gminy

Wójt Gminy Manowo informuje, że 29.09.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski podpisał umowę na świadczenie usług stwierdzania zgonu w warunkach pozaszpitalnych przez lekarzy koronerów dla osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo zakażonych tym wirusem.

Zgłoszenia o potrzebie stwierdzenia zgonu w ww. przypadkach przyjmowane są przez operatorów numeru alarmowego 112 oraz dysponentów medycznych na numer 999. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego lub dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą dysponowali koronera do stwierdzenia zgonu w związku z zakażeniem lub podejrzeniem SARS-COV-2.

Zgodnie z umową, lekarz koroner na dotarcie na miejsce i stwierdzenie zgonu ma czas do pięciu godzin.


Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Wejście w życie 28 grudnia 2020 r.


Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wersja od 9 października 2020 r.


Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - wersja od 19 czerwca 2020 r.


Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Rozporządzenie RM z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Szanowni Państwo

W związku z aktualnie panującą sytuacją, związaną z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 od dnia 25 marca br. do odwołania pełniony jest dyżur telefoniczny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie, w godz. 7.15- 15.00 pod numerem telefonu 94 318 31 61, natomiast w godzinach od 15.00 – 19.00 pod numerem telefonu 513 752 462, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Jednocześnie informujemy, że została także uruchomiona platforma informacyjna: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących  


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Ważna informacja

Szanowni Państwo

W związku z aktualnie panującą sytuacją, związaną z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 od dnia 25 marca br. do odwołania pełniony jest dyżur telefoniczny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie, w godz. 7.15- 15.00 pod numerem telefonu 94 318 31 61, natomiast w godzinach od 15.00 – 19.00 pod numerem telefonu 513 752 462, w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Jednocześnie informujemy, że została także uruchomiona platforma informacyjna: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących  


Informacja na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych


Zamknięcie PSZOK od 16 marca 2020 r.* znaczenie 

W związku z rosnącym zagrożeniem koronowirusa i działaniami rządowymi, od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszamy przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chałupach.

W sprawach odbioru i transportu odpadów prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Nasza decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowirusa.


Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa , w terminie od 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Szczegóły w załączniku Czasowe zawieszenie działalności


Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 


Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.