Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Krąg sędziowski o średnicy 13 m, na obwodzie kiedyś było  13 głazów w odstępie  2,5 m jeden od drugiego. Krąg znajduje się w obrębie cmentarzyska Gotów. Podchodząc do tego kręgu można zauważyć, że kamienie podobne są do dostojnych skamieniałych sędziów. Sędziowie w tym miejscu obradowali i ogłaszali wyroki. Pośrodku kręgu stoi stela z wyraźnymi śladami ociosywania.

Przy niej znajdowała się prostokątna jama grobowa, długości 2,7 m, szerokości 1,2 m i głebokości 1,5 m, na dnie której spoczywały ślady szkieletu ludzkiego. Energia w tym kręgu jest subtelna, dostojna. Wibracje w tym kręgu mają kolor zielony co sprzyja samooczyszczeniu, uzyskaniu równowagi duchowej. Moc promieniowania 80.000 jedn. BOVISA.

Krąg sędziowski

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.