Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Diagnoza problemów lokalnych

Podstawą do nakreślenia działań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jest lokalna diagnoza dotycząca skali zjawisk i zagrożeń zjawiskami patologicznymi w środowisku młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Manowo przeprowadzona w lutym 2013 roku. 

Pobierz prezentację.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.