Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Diagnoza problemów społecznych

Diagnoza problemów społecznych została opracowana w 2020 roku przez firmę Oficyna Profilaktyczna. Diagnoza ma na celu ukazanie skali różnych problemów społecznych występujących wśród mieszkańców gminy. Wyniki z badań zostały wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Manowo.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.