Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Program ochrony środowiska

 1. W dniu 25 sierpnia 2005 r. Rada Gminy Manowo uchwałą Nr XXXV/207/2005 przyjęła "Program Ochrony Środowiska dla gminy Manowo do roku 2007 z perspektywą do roku 2012" (skrót: POŚ). Program został opracowany przez firmę Eko-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. >POŚ wraz z załącznikami zamieszczony został poniżej:
  1. POŚ Gmina Manowo.doc
  2. Zał. nr 1 do POŚ - Harmonogram wdrażania POŚ.doc
 2. W dniu 31 grudnia 2007 r. Rada Gminy Manowo uchwałą Nr XI/79/2007 przyjęła Raport z realizacji POŚ za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r. Raport z wykonania POŚ zamieszczono poniżej:
  1. Raport z wykonania POŚ.doc
 3. Uchwała Nr XLII/281/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Manowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.
 4. Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025".
 5. Program ochrony środowiska Gminy Manowo na lata 2022-2025 na lata 2022-2025 z perspektywa na lata 2026-2029

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.