Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Gminna Ewidencja Zabytków

A.501 - Bonin - kościół, kaplica

A.504 - Bonin 48 - gorzelnia, bud. magazyn

A.505 - Bonin 48 - stodoła folwarczna

A.506 - Bonin 48 - rządcówka, dom

A.507 - Bonin 14 - dom

A.508 - Bonin 15 - dom

B.510 - Bonin - ekspozycja na wieś

C.503 - Bonin - cmentarz przykościelny

D.502 - Bonin - park pałacowy

D.509 - Bonin - aleja klonowa

E-1 - Domniemane grodzisko z wczesnego średniowiecza

E-2 - Osada z epoki kamienia

E-3 - Cmentarzysko z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-4 - Osada z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-5 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-6 - Ślad osadniczy ze średniowiecza

E-7 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z wczesnego średniowiecza

E-8 - Ślad osadniczy ze średniowiecza

E-9 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z wczesnego średniowiecza

E-10 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-11 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-12 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-13 - Osada z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-14 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-15 - Punkt osadniczy z okresu wpływów rzymskich, osada z wczesnego średniowiecza

E-16 - Ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich, osada z wczesnego średniowiecza

E-17 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-18 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-19 - Ślad osadniczy ze starożytności, ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-20 - Ślad osadniczy ze średniowiecza

E-21 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-22 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-23 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-24 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-25 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-26 - Punkt osadniczy ze średniowiecza

E-27 - Ślad osadniczy ze średniowiecza

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.