Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Położenie

Gmina Manowo leży w środkowej części powiatu koszalińskiego województwa zachodniopomorskiego. Regularna w swoim kształcie sąsiaduje z miastem Koszalinem oraz gminami miejsko-wiejskimi Sianów, Bobolice, Polanów i gminą wiejską Świeszyno. Miejscowości gminy łączy sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Gmina oddalona jest od miasta Koszalina o 0,80-18,0 km (granice gminy) oraz ok. 15 km od morza.

Granice naturalne wyznaczają: od północy rzeka Dzierżęcinka, kanał łączący jeziora Policko i Lubiatowo oraz rzeka Unieść, od wschodu jezioro Niecemino, od południowego wschodu rzeka Radew. Południowo - zachodnią granicę wyznacza część jeziora Hajka wraz z kanałem natomiast od zachodu rzeka Bagnica oraz kanały.

  • Powierzchnia geodezyjna gminy - 18.462,57 ha
  • Ilość obrębów - 10
  • Ilość sołectw - 8
  • Miejscowości zamieszkałe - 22
  • Wsie - 10
  • Ilość mieszkańców - 5.472   /stan na dzień 31.03.2023/

Przez gminę przebiega droga krajowa Nr 11 Kołobrzeg - Koszalin - Poznań

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.