Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na 2021 rok.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.


Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2021 r. 


Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na 2022 rok.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku (od 21.02.2022 r. do 30.06.2022 r.)


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku


Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na 2023 rok


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2023 rok


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym


 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.