Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Wykaz telefonów

NAZWA KOMÓRKI PRACOWNICY NUMERTEL ADRES E-MAIL
WÓJT GMINY Roman Kłosowski 943183220 urzad@manowo.pl
ZASTĘPCA WÓJTA Mirosław Pawlak 943183150

m.pawlak@manowo.pl

SEKRETARZ GMINY   943183144 i.oleksy@manowo.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Sławomir Kozieł   iod@manowo.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
KANCELARIA Angelika Kaczanowska 943183220 urzad@manowo.pl
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONNOŚĆ I OBRONA CYWILNA Halina Śliwa 943183151 h.sliwa@manowo.pl
OBSŁUGA ORGANÓW GMINY Anna Drabik 943183151 radagminy@manowo.pl
OŚWIATA Monika Biedulska 943183152 oswiata@manowo.pl
PROMOCJA I ROZWÓJ GMINY Dorota Zwiefka 943183149 promocja@manowo.pl
KULTURA, TURYSTYKA I ZDROWIE, PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. UZALEŻNIEŃ Agnieszka Łuczak 943183141 kultura@manowo.pl
OCHRONA ŚRODOWISKA Magdalena Osińska-Śliwa 943183221, 501384354 ochrona.srodowiska@manowo.pl
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I BUDOWNICTWO Karolina Margol 943183270, 502339402 zprzestrzenne@manowo.pl
GOSPODARKA KOMUNALNA Agnieszka Gawrońska 943183221, 501384354 odpady@manowo.pl
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   943183270 502339402 grunty@manowo.pl
INWESTYCJE GMINNE Joanna Poślednik 943183149 inwestycje@manowo.pl
EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE Katarzyna Markiewicz 943183147 ewlu@manowo.pl
SPRAWY ORGANIZACYJNE I KADRY Angelika Lipke - Jędrzejewska 943183263 kadry@manowo.pl
STRAŻ GMINNA Tomasz Mingoć 943183910 straz@manowo.pl
REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW
SKARBNIK GMINY Magdalena Szymańska 943183295 skarbnik@manowo.pl
PŁACE I UBEZPIECZENIA Angelika Wawszczyk 943183143 place@manowo.pl
OBSŁUGA FINANSOWA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Katarzyna Marczak 943183143 placeoswiaty@manowo.pl
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Natalia Oleszko-Studzińska 943183145 budzet@manowo.pl
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Joanna Górecka 943182527, 695229686 podatki@manowo.pl
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Danuta Opalińska 943182596, 695229686 windykacja@manowo.pl
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA Anna Jasnoch 943182527, 695229686 naleznosci@manowo.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO Edyta Nowak 943183148 e.nowak@manowo.pl
ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO Monika Biedulska 943183152 oswiata@manowo.pl
OBSŁUGA INFORMATYCZNA Piotr Sosna

943183142,
605415614

it@manowo.pl
informatyk@manowo.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK Genowefa Pelikan 943333895 gops_manowo@pocztazeto.pl
KSIĘGOWOŚĆ Monika Cholewa 943333894 ksiegowosc@gops.manowo.pl
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Agnieszka Sokalska 943183162 rodzinne-alim@gops.manowo.pl
DODATKI MIESZKANIOWE Ewa Szymacha 943333894 ksiegowosc@gops.manowo.pl
PRACOWNICY SOCJALNI

Marzena Krawczyk

Bernadeta Gliszczyńska

943183161 gops_manowo@pocztazeto.pl
ŚWIADCZENIA RODZINNE Ludwika Karlińska 943183258 rodzinne-alim@gops.manowo.pl
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Marta Wawerczak 943183069 wychowawcze@gops.manowo.pl
DODATKI DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA Agnieszka Łuczak 943183069 wychowawcze@gops.manowo.pl
INNE

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Dyżur w każdy piątek
od 8:45 do 13:00

w pok. nr 16

 

Marzena Piłat-Żołnowska 453670754 m.pilat-zolnowska@zodr.pl

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.