Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Petycje

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym;
  2. podmiotu wnoszącego petycję;
  3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Wykaz petycji: 

Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia


Petycja w sprawie: Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze


Petycja w sprawie: Naprawa nawierzchni drogi, montaż źródeł światła przy ulicach Lipowa oraz Kościelna w Kretominie


Petycja w sprawie: Inicjatywa-wspierajmy Lokalnych Mikroprzedsiębiorców - Zmieniajmy Gminy na Lepsze


Petycja w sprawie: Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - taryfy telefoniczne część II - Zmieniajmy Gminy na Lepsze


Petycja w sprawie: uznania drzew z terenu miejscowości Bonin za pomniki przyrody


Petycja dotycząca płynów do dezynfekcji


Petycja - dotyczy: Naprawy nawierzchni drogi, montaż źródeł światła przy ulicach Lipowa oraz Kościelna w Kretominie


Petycja - w sprawie równego traktowania i uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek


Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!


Petycja w sprawie suplementacja witaminą D


Petycja o opinię w sprawie Referendum Ludowego

 


               

  Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok KRS 00000443710


Petycja w sprawie poszerzenia granic miasta Koszalina m. in. o Kretomino.


Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza


Petycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej


Petycja do Kierownika JST  o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)


Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy


Petycja do tut. gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy


Petycja dot. zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego


Petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo


Petycja  w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Orzechowej i Szmaragdowej w miejscowości Manowo


Petycja w sprawie naprawy nawierzchni ul. Orzechowej i Szmaragdowej w m. Manowo


Petycja w sprawie bezpieczeństwa dzieci przy ul. Szkolnej w Manowie


Petycja z dn. 05.09.2023r. w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej


"Inicjatywa - Cyberbezpieczeństwo - Jawność i Transparentność - wszyscy dbajmy o bezpieczeństwo naszych danych - zmieniajmy gminy na lepsze".


Petycja ws. podpisów elektronicznych


Dot. nowopowstałej (w budowie) Świetlicy Wiejskiej w Boninie


Inicjatywa - Pielęgnujmy aktywność społeczną oszczędzajmy środki publiczne


Prośba o uwzględnienie budowy sieci kanalizacyjnej dla ul. Lawendowej w planach projektowych dla miejscowości Manowo

 


Petycja w sprawie budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Wiejskiej w Cewlinie i drogi powiatowej 3531Z do drogi wojewódzkiej 165


Inicjatywa jawność i transparentność w wydatkowaniu pieniędzy podatników - zadania własne gminy


 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.