Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Petycje

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym;
  2. podmiotu wnoszącego petycję;
  3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Wykaz petycji: 

Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia


Petycja w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo


Petycja w sprawie organizacji zajęć rytmiki w Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie


Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW)

- zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).


Petycja w sprawie zorganizowania zajęć rytmiki w Przedszkolu Gminnym w Boninie


Petycja w sprawie: Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze


Petycja w sprawie: Naprawa nawierzchni drogi, montaż źródeł światła przy ulicach Lipowa oraz Kościelna w Kretominie


Petycja w sprawie: Inicjatywa-wspierajmy Lokalnych Mikroprzedsiębiorców - Zmieniajmy Gminy na Lepsze


Petycja w sprawie: Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - taryfy telefoniczne część II - Zmieniajmy Gminy na Lepsze


Petycja w sprawie: uznania drzew z terenu miejscowości Bonin za pomniki przyrody


Petycja dotycząca płynów do dezynfekcji


Petycja - Akcja do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice


Petycja - dotyczy: Naprawy nawierzchni drogi, montaż źródeł światła przy ulicach Lipowa oraz Kościelna w Kretominie


Petycja - w sprawie równego traktowania i uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek


Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!


Petycja w sprawie suplementacja witaminą D


Petycja o opinię w sprawie Referendum Ludowego

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.