Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Gminna Ewidencja Zabytków


A.611 - Wyszewo - kościół

A.614 - Wyszewo 4 - dom, czworak

A.615 - Wyszewo 11 - dwór, dom

A.616 - Wyszewo 18 - gorzelnia z cz. mieszkalną

A.617 - Wyszewo 18a - szkoła, dom

A.618 - Wyszewo 19 - dom

A.619 - Wyszewo 25 - dom

A.620 - Wyszewo 27 - dom

A.621 - Wyszewo 35 - piekarnik

A.622 - Wyszewo 48 - dom

A.623 - Wyszewo 50 - dom

A.624 - Wyszewo 52 - dom

A.625 - Wyszewo 54 - dom

A.626 - Wyszewo 55 - dom, sklep, świetlica

A.627 - Wyszewo 63 - dom z warsztatem

A.628 - Wyszewo 64 - mleczarnia, dom

B.629 - Wyszewo - owalnicowy układ wsi

B.632 - Wyszewo - ekspozycja na wieś

C.612 - Wyszewo - cmentarz przykościelny

C.613 - Wyszewo - cmentarz poewangelicki/lapidarium

C.630 - Wyszewo - cmentarz komunalny

D.631 - Wyszewo - aleja klonowa

E-235 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-236 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-237 - Cmentarzysko z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-238 - Osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-239 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-240 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-241 - Ślad osadniczy z przełomy średniej i młodszej epoki kamienia (Mezolit/Neolit), osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada ze średniowiecza

E-242 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-243 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-244 - Ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich, ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-245 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-246 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-247 - Osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-248 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-249 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-250 - Ślad osadniczy z młodszej epoki kamienia (Neolit), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-251 - Ślad osadniczy z epoki kamienia, ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-252 - Punkt osadniczy ze średniowiecza

E-253 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-254 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-255 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-256 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-257 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-258 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-259 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-260 - Osada z epoki brązu, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-261 - Osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-262 - Cmentarzysko z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-263 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-264 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-265 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-266 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-267 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-268 - Osada z epoki brązu, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-269 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-270 - Osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-271 - Punkt osadniczy z epoki brązu

E-272 - Osada z epoki brązu

E-273 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-274 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-275 - Cmentarzysko z okresu halsztackiego (Hallstatt), punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-276 - Osada ze średniowiecza

E-277 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-278 - Osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-279 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.