Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Gminna Ewidencja Zabytków


A.580 - Rosnowo - elektrowania wodna, budynek siłowni

A.582 - Rosnowo 33 - dom pokolejowy

A.583 - Rosnowo 58-59 - dwór, dom

A.584 - Rosnowo 58-59 - bud. inwentar.-magazynowe

A.585 - Rosnowo 60 - gorzelnia, wędzarnia ryb

A.586 - Rosnowo 72-73 - dom

A.587 - Rosnowo 77 - dom

A-B.581 - Rosnowo - zespół budowli hydrotechnicznych

B.589 - Rosnowo - ulicowy układ wsi

C.588 - Rosnowo - cmentarz poewangelicki

E-129 - Cmentarzysko z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-130 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada z wczesnego średniowiecza

E-131 - Osada z okresu wpływów rzymskich

E-132 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich

E-133 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-134 - Punkt osadniczy z okresu wpływów rzymskich, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-135 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-136 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-137 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-138 - Ślad osadniczy z młodszej epoki kamienia (Neolit), osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-139 - Ślad osadniczy z młodszej epoki kamienia (Neolit), osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-140 - Osada z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-141 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-142 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-143 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-144 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-145 - Ślad osadniczy młodszej epoki kamienia (Neolit), osada z epoki brązu, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-146 - Ślad osadniczy młodszej epoki kamienia (Neolit), punkt osadniczy z okresu wpływów rzymskich, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-147 - Osada z okresu wpływów rzymskich

E-148 - Punkt osadniczy ze średniowiecza

E-149 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-150 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z wczesnego średniowiecza

E-151 - Ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich, ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-152 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-153 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-154 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-155 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-156 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-157 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-158 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-159 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-160 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), punkt osadniczy ze średniowiecza

E-161 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-162 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-163 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-164 - Osada z okresu wpływów rzymskich

E-165 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-166 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy z okresu średniowiecza

E-167 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-168 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-169 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-170 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-171 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z okresu wpływów rzymskich, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-172 - Ślad osadniczy ze starożytności, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-173 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), punkt osadniczy ze średniowiecza

A-B.500 Linia kolei wąskotorowej

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.