Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Gminna Ewidencja Zabytków


A.564 - Manowo 19-20 - rządcówka, dom

A.565 - Manowo 52 - chałupa

A.566 - Manowo 54 - nadleśnictwo, dom

A.567 - Manowo 24-25 - bud. mieszk.-gospodarczy

A.568 - Manowo 28 - dom

A.569 - Manowo 40 - dom, urząd gminy

A.570 - Manowo 55 - dworzec, dom

A.571 - Manowo - most drogowy

C.572 - Manowo - cmentarz poewangelicki

D.562 - Manowo - park dworski

D.563 - Manowo - park leśny

D.573 - Manowo - aleja lipowa

E-100 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-101 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza.

E-102 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-103 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-104 - Ślad osadniczy ze średniowiecza

E-105 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich, ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-106 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-107 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-108 - Osada ze starożytności, osada z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-109 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-110 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-111 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-112 - Osada z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-113 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-114 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-115 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-116 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-117 - Osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-118 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-119 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-120 - Punkt osadniczy ze średniowiecza

E-121 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.