Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Turystyka rowerowa

Szlaki rowerowe

SZLAK MEGALITÓW (kolor żółty)

Trasa: Paproty – Sulechowo – Niemica – Sieciemin – Szczeglino – Wyszebórz – dł. 31 km

Opis trasy:

Początek trasy, zjazd z głównej drogi (Malechowo – Ostrowiec) w miejscowości Paproty (obok przystanku autobusowego). Kierujemy się na wprost, zjeżdżając w dół 500 m. 

Rozwidlenie dróg, skręcamy w lewo i dalej na wprost główną drogą gruntową do miejscowości Święcianowo. Przed Święcianowem po prawej stronie duże gospodarstwo rybackie, tuż za nim skrzyżowanie 4 dróg, skręcamy w prawo na nasyp kolejowy (znak drogowy ślepa droga). Nasypem kierujemy się do Sulechówka, po drodze przejeżdżamy przez kładkę nad rzeką Grabową.

Wyjazd na asfalt, w Sulechówku, skręcamy w prawo i kierujemy się drogą asfaltową w prawo w kierunku Sulechowa i Bartolina. Po przejechaniu 3,5 km drogą asfaltową skręcamy w drogę do Niemicy. Skrzyżowanie 200 m za Bartolinem, skręcamy w lewo do Niemicy (za skrzyżowaniem zabudowanie). Dalej, wąskim asfaltem na wprost, kierujemy się do skrzyżowania w Niemicy.

Skrzyżowanie w Niemicy (z prawej strony kościół) kierujemy się na wprost, główną drogą wiodącą przez wieś. Po przejechaniu 200 m od skrzyżowania główna droga skręca w prawo do drogi krajowej nr 6, my kierujemy się na wprost, w leśną drogę szutrową, równolegle biegnącą do drogi nr 6. 300 m dalej, od zjazdu z asfaltu, rozwidlenie dróg za dawną Leśniczówką Niemica (zabudowania po lewej stronie). Na rozwidleniu skręcamy w prawo i dalej poruszamy się drogą szutrową. Drogą tą poruszamy się do pierwszego rozwidlenia tj. miejsca gdzie w lewo odchodzi również droga szutrowa, ok. 900 m od rozwidlenia koło leśniczówki.

Rozwidlenie drogi szutrowej, skręcamy w lewo, krótki zjazd i dalej kierujemy się na wprost 900 m drogą szutrową, do miejsca gdzie nasza droga dochodzi do prostopadłej drogi gruntowej.

Skrzyżowanie z prostopadłą drogą gruntową, skręcamy w lewo (naprzeciw młodnik). Dalej kierujemy się na wprost, wzdłuż młodnika po prawej stronie do najbliższego skrzyżowania, skręcamy w prawo. Teraz kierujemy się na wprost główną drogą ok. 1,5 km. Droga przygotowana jest do remontu, po lewej stronie drogi wbite są słupki, co 100 m z oznaczeniem hektometrów.

Parking przy wieży p-poż, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Dalej po 400 m z lewej strony odchodzi droga, my kierujemy się na wprost (po prawej widać torfowiska). Mijamy torfowiska i po 300 m skręcamy w prawo. Teraz poruszamy się na wprost, główną drogą gruntową 800 m do skraju lasu. Droga ta jest wyraźna, często uczęszczana przez miejscową ludność, 200 m przed skrajem lasu po prawej stronie jest uprawa, droga główna lekko skręca w prawo, wzdłuż uprawy i następnie po 100 m w lewo, wprost do pól. Od skraju lasu do najbliższego skrzyżowania 300 m, tam skręcamy w prawo i dalej na wprost do skrzyżowania z drogą asfaltową w miejscowości Sieciemin.

Sieciemin, wyjazd na asfalt, skręcamy w lewo i dalej droga asfaltową do kościoła (od tego punktu wspólny przebieg dwóch szlaków).

Rozwidlenie dróg asfaltowych przed kościołem, skręcamy w lewo i dalej na wprost drogą asfaltową. Koniec asfaltu. (z lewej strony zabudowania) dalej kierujemy się na wprost do najbliższego rozwidlenia  dróg, skręcamy w prawo (tak jak czarny szlak). W lewo odchodzi czerwony szlak, obok wiaty. Dalej kierujemy się na wprost, główna drogą przeciwpożarową, aż do prostopadłego skrzyżowania z drogą asfaltową (po drodze 150 m przed wyjazdem na asfalt czarny szlak odchodzi w prawo).

Wyjazd na asfalt, skręcamy w prawo do miejscowości Przytok. Po 100 m droga asfaltowa skręca w prawo (zakręt 90 stopni), my skręcamy w lewo w drogę gruntową (po lewej stronie tablica – szlaki rowerowe w gminie Sianów) i zaraz w prawo. Teraz kierujemy się na wprost, główną drogą ok. 3,5 km do Szczeglina. Po drodze szlak przecinają szlaki zielony i niebieski. Od skrzyżowania, gdzie szlak zielony odchodzi w lewo droga wiedzie przy uprawie. Na końcu uprawy główna droga (szlak) skręca w prawo i dalej na wprost aż do miejsca gdzie wejdzie z prawej strony niebieski szlak i dalej wspólny bieg.

Szczeglino Nowe, rozwidlenie dróg, szlak niebieski skręca w lewo, my kierujemy się na wprost do Szczeglina. Skrzyżowanie ze szlakiem zielonym (wcześniej po lewej stronie cmentarz), dalej wspólny przebieg dwóch szlaków. Po 200 m wyjazd na asfalt i skręt w lewo, dalej drogą asfaltową. Przed ostatnim zabudowaniem (po prawej stronie) w miejscowości Szczeglino oba szlaki skręcają w prawo i dalej główną drogą 2 km, początkowo droga biegnie wśród pól, po czym szlaki wspólnie biegną drogami leśnymi.

Skrzyżowanie z drogą utwardzoną szlaką, w lewo odchodzi szlak zielony, my kierujemy się na wprost, po prawej stronie mamy grunty rolne. Po 300 m mijamy z lewej strony zagrodę i wjeżdżamy na most na rzece Unieść. Dalej na wprost, główną drogą 700 m do skraju lasu i dalej 1,5 km do skrzyżowania prostopadle biegnącą drogą utwardzona płytami betonowymi . Wyjazd na drogę z płyt, skręcamy w lewo, 900 m i docieramy do Wyszeborza. Koniec szlaku na skrzyżowaniu dróg (szlaków).

POLANOWSKI TRAKT PRZYRODNICZY (kolor niebieski)

Trasa: Wyszebórz – Osetno – Karsina – Garbno – Cetuń – Polanów – dł 33 km

Opis:

Początek trasy, pierwsze skrzyżowanie w Wyszeborzu (obok krzyża), wjeżdżając do tej miejscowości od strony Manowa. Główna droga skręca w lewo, a szlak na tym łuku się zaczyna i odchodzi w prawo. Wspólnie ze szlakiem Gotów biegnie wzdłuż jeziora Kąpielowego. Początkowo 150 m asfaltem, następnie skręca w prawo w drogę gruntową po obu stronach obsadzoną lipami.

Dalej biegnie do lasu gdzie po ok. 1 km od zjazdu z asfaltu szlak dochodzi do skrzyżowania z drogą szutrową, na wprost szlak Gotów biegnie do jeziora Kąpielowego i Wyszewa, zaś nasz szlak skręca w lewo na drogę szutrową. Droga tą szlak biegnie 2 km i następnie skręca w prawo do Wiewiórowa, droga wyraźnie uczęszczana, choć nie jest tak utwardzona jak poprzednia.

Za skrzyżowaniem droga biegnie początkowo przez młodniki, cały czas prosto do wsi. W wiosce szlak wiedzie prosto. W lesie droga nigdzie nie skręca, biegnie cały czas prosto (główna droga) pod górkę, w ostatnim etapie wiedzie brukiem pod górę. Za podjazdem skrzyżowanie, szlak dalej prosto aż do prostopadłej drogi utwardzonej szlaką, skręcamy w lewo, dalej poruszamy się drogą po dawnym nasypie kolejowym utwardzona szlaką.

Docieramy do skrzyżowania z aleją mrówek, dalej po prawej stronie widać zielone miejsce wypoczynku. Teraz szlak biegnie wspólnie ze szlakiem zielonym (szlak zielony jest już wyznaczony). Po przejechaniu około 700 metrów od alei mrówek szlak zielony dalej biegnie prosto, my skręcamy w prawo. Odcinkiem 900 m gorszej drogi docieramy do kolejnej drogi utwardzonej szlaką, skręcamy w prawo. Po przejechaniu ok. 500 m drogę przecina prostopadle droga gruntowa (w lewo wiedzie do Kościenicy) po ok. 2,5 km docieramy do miejsca gdzie główna droga na skrzyżowaniu skręca w lewo, 90 stopni (po lewej stronie słupek oddziałowy). Dalej na wprost, przez 1 km do zrębu, przed zrębem skręcamy w lewo na drogę wzdłuż ściany lasu i zrębu, dalej prosto, główną drogą aż do asfaltu koło leśniczówki Osetno.

Na asfalcie skręcamy w prawo i po przejechaniu ok. 200 m skręcamy w lewo na Karsinę. W Karsinie obok przystanku kierujemy się w lewo na Karsinkę. Do Karsinki dojeżdżamy asfaltem. W Karsince, tuż po wjechaniu do wsi, główna droga skręca w lewo, my skręcamy w prawo (przed dużym gospodarstwem) i po ok. 200 m za gospodarstwem skręcamy w lewo, w polną drogę (za skrzyżowaniem rośnie mała wiśnia, jedyne drzewko na tych polach).

Omijamy gospodarstwo od tyłu, po 100 m odchodzi droga w lewo do gospodarstwa, my dalej prosto, jedyną uczęszczaną drogą udajemy się w kierunku lasu. W lesie ostry zjazd po bruku. Tuż za lasem docieramy do drogi prostopadłej, skręcamy w lewo i docieramy do drogi wiodącej do Garbna (skręcamy w lewo). W Garbnie obok kościółka skręcamy w prawo i asfaltem kierujemy się do Polanowa, mijamy kolejno miejscowości Cetuń (w Cetuniu w lewo na Polanów), Rosocha, Gilewo. Szlak kończy się na parkingu u podnóża św. Góry Polanowskiej.

SZLAK MORENOWEJ PRZEŁĘCZY (kolor czerwony)

Trasa: Manowo – Policko – Maszkowo – Kłos – dł. 14 km

Opis:

Początek trasy Manowo, początek drogi na Wyszebórz. Dalej na wprost drogą asfaltową do Wyszeborza. W Wyszeborzu pierwsze skrzyżowanie (obok krzyża) początek szlaku niebieskiego, kierujemy się w lewo, główną drogą asfaltową, dalej wspólny przebieg szlaków wraz z szlakiem zielonym.

Koniec drogi asfaltowej, dalej na wprost drogą utwardzoną płytami betonowymi (w lewo droga gruntową odchodzi szlak zielony). Policko, koniec drogi z płyt, z lewej strony dochodzi czarny szlak rowerowy, dalej wspólny przebieg 300 m, następnie tuż za parkiem czarny szlak odchodzi w prawo, my kierujemy się 400 m na wprost główną drogą gruntową, następnie skręcamy w prawo i dalej na wprost 1,2 km do wsi Maszkowo. Wyjazd na asfalt we wsi Maszkowo, skręcamy w prawo i dalej na wprost 300 m do drogi utwardzonej płytami odchodzącej w lewo. Skręt w lewo, zjazd z asfaltu.

Dalej drogą utwardzoną płytami na wprost, po drodze na drogę wychodzi szlak czarny od prawej strony (koło zakładu przetwórstwa ryb) 80 m dalej kończą się płyty, dalej szlak wiedzie razem ze szlakiem czarnym drogą utwardzoną szlaką. Po 600 m droga wchodzi w las, rozwidlenie dróg, skręcamy w prawo, tak jak szlak czarny. Dalej na wprost, mijamy po prawej stronie I cześć szkółki leśnej.

Kierując się na wprost docieramy do drugiej części szkółki leśnej, tuż przed nią czarny szlak skręca w prawo, my dalej kierujemy się na wprost (w lewo odchodzi wyremontowana droga). Po przejechaniu 2,1 km główna drogą utwardzoną szlaką docieramy do prostopadłego skrzyżowania. Tam skręcamy w prawo i dalej na wprost 350 m do skraju lasu. Od skrzyżowania do skraju lasu wspólny przebieg dwóch szlaków. Na skraju lasu, czarny szlak skręca w prawo do Sianowa, ma na wprost do Kłosu, tam na skrzyżowaniu z drogą na Koszalin koniec szlaku.

SZLAK PAŁACÓW (kolor niebieski)

Trasa: Gąski – Wierzchowino – Strachomino – Nosowo – Strzekęcino – Niedalino – Rosnowo – Mostowo – dł. 75 km

Opis:

Start przy latarni w Gąskach, kierujemy się na południe w kierunku krzyżówki drogi asfaltowej Gąski – Śmiechów ok. 150 m, na skrzyżowaniu w prawo w drogę utwardzoną szlaką w kierunku Ustronia Morskiego, teraz szlak biegnie wspólnie z miejscowym czerwonym szlakiem rowerowym i szlakiem R10. 1200 m od skrzyżowania docieramy do granicy lasu, kierujemy się dalej prosto.

Po drodze mijamy po prawej stronie obszary wojskowe, dalej przed Pleśną po lewej stronie widać ośrodki wypoczynkowe. Pleśna skrzyżowanie, skręcamy do wioski w lewo, w prawo mamy wyjście na plażę, na wprost dalej biegnie droga do Ustronia, teraz szlak biegnie wspólnie z czarnym szlakiem w kierunku Pleśnej. Po 200 m zaczyna się asfalt tu też jest początek szlaku czarnego. Dalej prosto drogą asfaltową do Kładna ok. 3 km, po drodze ostry zakręt w lewo 90 stopni. Kładno skręcamy w lewo w kierunku Borkowic, dalej asfaltem do skrzyżowania z droga krajową Kołobrzeg – Koszalin.

Przecinamy drogę i dalej kierujemy się na Dobrzycę (na wprost). Skrzyżowanie w Dobrzycy z drogą na Strzepowo, Strachomino, kierujemy się dalej na wprost asfaltem w kierunku Wierzchomina, wspólnie ze szlakiem czarnym. Po 250 m czarny szlak skręca w lewą stronę, w drogę gruntową (P0019 z prawej strony sklep, przed nim zakręt w prawo). Dalej kierujemy się asfaltem na Wierzchomino. Wierzchomino skrzyżowanie na Smolne – Wierzchominko. Dalej prosto asfaltem wspólnie z czarnym szlakiem do ostrego zakrętu w lewo. Droga asfaltowa skręca w lewo, zakręt ponad 90 stopni, my kierujemy się na wprost.

W rozwidleniu lipa, na której wiszą tabliczki kierunkowe. Dalej prosto drogą gruntową w kierunku lasu. W lesie ok. 50 m od skraju skręcamy w prawo, w drogę z płyt jumbo. Droga z płyt kończy się za rezerwatem, który mijamy z prawej strony. Dalej droga utwardzona przez ok. 300 m.  Skrzyżowanie z drogą z płyt skręcamy w prawo i dalej drogą gruntową do kolejnego skrzyżowania, tam również skręcamy w prawo. Dalej kierujemy się do Warnina. Wyjazd na asfalt przez Warninem, skręcamy w prawo. Warnino, skrzyżowanie w środku wsi (po prawej stronie dawny PGR), skręcamy w lewo i dalej asfaltem w kierunku Świemina. Świemino, zaraz na początku wioski w lewą stronę odchodzi wąska droga asfaltowa na Parsowo – tam się kierujemy.

Parsowo skrzyżowanie, skręcamy w lewo i kierujemy się wzdłuż płotu pałacu, który mijamy po lewej stronie. Po około 50 m główna droga odchodzi w prawo, z lewej strony brama do pałacu, my dalej prosto wzdłuż pałacowego ogrodzenia. Koniec asfaltu. Początek bruku, dalej brukiem, aleją kasztanową do skrzyżowania dwóch dróg polnych. Skręcamy w prawo w aleję dębową i dalej prosto do Nosowa, zajazd Hubertus.

Przecinamy drogę krajową na wprost. Krótki odcinek drogi asfaltowej ok. 250 m i skręcamy w prawo w kierunku Nosowa. Nosówko, za przejazdem kolejowym skręcamy w lewo w kierunku Białogórzyna. Kierujemy się drogą asfaltową do Białogórzyna przez miejscowość Stajkowo. Białogórzyno skręcamy w lewo na bruk – przed kościołem. Po 250 m bruk się kończy i dalej kierujemy się drogą gruntową w kierunku miejscowości Wronie Gniazdo. Po przejechaniu 1500 m do Białogórzyna docieramy do pierwszych zabudowań przed Wronim Gniazdem, z prawej strony dochodzi droga gruntowa.

Skręcamy w lewo w kierunku mostu na Radwi. Za mostem droga asfaltowa do Dunowa. 1,5 km dalej w miejscowości Bardzlino kierujemy się dalej na wprost, wprawo odchodzi droga do Niedalina. W miejscowości Golica skręcamy w prawo, w drogę z płyt jumbo, w kierunku Strzekęcina. Drogą utwardzoną płytami dojeżdżamy do drogi asfaltowej Dunowo – Strzekęcino. Skręcamy w prawo Strzekęcino, szlak wiedzie droga przy pałacu do drogi Koszalin – Tychowo, dalej w kierunku Tychowa ścieżką rowerową.

Koniec ścieżki rowerowej, skrzyżowanie z trasą słoneczną, skręcamy w lewo na drogę asfaltową w kierunku Manowa. Wspólnie ze szlakiem czerwonym kierujemy się w stronę Manowa, po przejechaniu ok. 1 km szlak czerwony biegnie dalej asfaltem, my skręcamy w prawo. Szlak odchodzi od asfaltu za łukiem w uprawie wys. ok. 2 m – główna wyjeżdżona droga gruntowa (następna droga po uprzednio oznakowanej jako szlak – odchodząca w prawo jadąc w kierunku Manowa).

Dalej prosto linią oddziałową droga gruntowa (w starym drzewostanie za uprawą można się doszukać oznaczeń poprzedniego szlaku) do drogi asfaltowej. Droga asfaltowa na Hajkę – skręcamy w prawo do Niedalina. Do Niedalina szlak niebieski przebiega wspólnie ze szlakiem czerwonym. Wyjazd na drogę Koszalin – Tychowo, do mostu na Radwi szlak wiedzie drogą do Tychowa. Za mostem skręcamy w prawo, drogą równoległą do Radwi i jeziora Niedalińskiego po przejechaniu 5,8 km docieramy do elektrowni w Rosnowie.

Za elektrownią droga biegnie wzdłuż kanału do najbliższego mostu gdzie go przekracza. Szlak wiedzie główną drogą do kolejnego mostu. Główna droga skręca w lewo do wsi Rosnowo, szlak w prawo na most, a za mostem w lewo, w drogę przy kanale wiodącą do kolejnego mostu i następnie do drogi wojewódzkiej. Wjazd na drogę wojewódzką – skręt w prawo do Rosnowa.

W Rosnowie skręt w lewo (na plażę, po lewej stronie drogi szereg sklepików, tuż za nimi odchodzi droga asfaltowa w lewo). Po przejechaniu nasypu po byłej kolejce kierujemy się prosto w kierunku lasu, po prawej stronie mijamy osadę. W lesie prosto, po drodze widoczne stare oznakowanie, szlak kończy się w Mostowie przy drodze krajowej.

SZLAK GOTÓW (kolor zielony)

Trasa: Mostowo – Wyszebórz – Lubiatowo – dł. 18 km

Opis:

Początek szlaku, linia oddziałowa przy kamiennych kręgach. Dalej prosto – tak jak szlak pieszy w kierunku Mostowa. Wyjazd na asfalt w prawo przez most na Radwi do skrzyżowania na Drzewiany. Tam w prawo, po lewej stronie restauracja, skręcamy w lewo w drogę za restauracją i kierujemy się drogą do obiektów Wodociągów. Za Wodociągami wjeżdżamy w drogę gruntową, 500 m na wprost drogą gruntową do zabudowań. Zabudowania omijamy z prawej strony.

Za zabudowaniami wjeżdżamy w las, po 50 m rozwidlenie dróg. Główna droga odchodzi w prawo, my kierujemy się w lewo w mniej uczęszczaną drogę (na rozwidleniu brak oznakowania, po 200 m pojawia się stare oznakowanie), dalej prosto 1,5 km linią oddziałową, aż do skrzyżowania z drogą utwardzoną szlaką. Skręcamy w lewo (na tym skrzyżowaniu na jednym z drzew przybity jest stary kierunkowskaz) i dalej kierujemy się główną drogą w kierunku Wyszewa 4 km.

W Wyszewie wyjeżdżamy na drogę asfaltową, skręcamy w prawo i dalej główną drogą kierujemy się na wprost. Przy końcu wsi asfalt się kończy i dalej wiedzie szeroka droga gruntowa, dalej na wprost ta drogą po prawej stronie mijamy jeziorko Okółko i Kąpielowe. 2 km od Wyszewa, za jeziorem Kąpielowym, prostopadle do trasy szlaku przebiega nowo wyremontowana droga szutrowa. Od skrzyżowania wspólny przebieg tras z szlakiem niebieskim, na skrzyżowaniu na wprost do Wyszeborza.

W Wyszeborzu wjeżdżamy na asfalt, skręcamy w lewo i jedziemy 200 m do skrzyżowania z główną drogą biegnącą przez tę wieś (na skrzyżowaniu jest krzyż). Tu kończy się szlak niebieski, dalej wspólny przebieg ze szlakiem czerwonym. Skręcamy w prawo w kierunku Policka. Po 400 m kończy się asfalt, dalej droga na wprost wiedzie płytami betonowymi, my skręcamy w lewo w drogę gruntową do Lubiatowa. Drogą z płyt wiedzie szlak czerwony.

Drogą gruntową po 800 metrach docieramy do granicy lasu, dalej na wprost główną drogą, na stromym zjeździe droga się rozwidla i zboczem schodzi z powrotem w jedną drogę. Prawy odcinek drogi jest łagodniejszy do zjazdu. Po 1 km, przy końcu lasu, droga wiedzie przez mostek na wprost w kierunku Lubiatowa. Za mostkiem do drogi dochodzi czarny szlak rowerowy, z którym dalej jest wspólny przebieg do Lubiatowa. Tuż przed końcem szlaku czarny szlak odchodzi w prawo, my w lewo 150 m do drogi asfaltowej. Szlak kończy się w miejscu gdzie rozpoczyna się droga asfaltowa.

SZLAK SPICHLERZY (kolor zielony)

Trasa: Mścice – Biesiekierz – Dunowo – Jarzyce – Świeszyno – Manowo – dł. 32 km

Opis:

Początek szlaku w Mścicach tuz za skrzyżowaniem drogi biegnącej do Starych Bielic (Stoisławia) z drogą na Kołobrzeg (25 m od skrzyżowania będzie usytuowany kierunkowskaz). Dalej szlak wiedzie drogą asfaltową przez Stoisław i Dobre. Za miejscowością Dobre szlak skręca w prawo w drogę do Dobrzycy ( na skrzyżowaniu kierunkowskaz drogowy na Dobrzycę). Po przejechaniu 200 m droga do Dobrzycy skręcamy w lewo na drogę utwardzoną płytami betonowymi. Dalej prosto drogą betonową aż do miejscowości Cieszyn. Po przejechaniu 1,5 km droga z płyt betonowych z lewej strony do tej drogi dochodzi droga asfaltowa a za nią szlak czarny – dalej wspólny przebieg. Miejscowość Cieszyn – z lewej strony kościółek, my dojeżdżamy do prostopadłej drogi asfaltowej, skręcamy w prawo i dalej tą drogą.

Po przejechaniu 1 km docieramy do prostopadłego skrzyżowania dróg asfaltowych. Na tym skrzyżowaniu nasz szlak skręca w lewo w kierunku Parnowa, szlak czarny biegnie dalej na wprost. W Parnowie nasz szlak początkowo wchodzi na drogę powiatową, ją biegnie na wprost 100 m do skrzyżowania z drogą na Biesiekierz. Skręcamy w prawo na Biesiekierz.

Do Biesiekierza kierujemy się drogą asfaltową. W Biesiekierzu pierwsze zabudowania, po prawej stronie zakład produkujący prefabrykaty betonowe, tuż za nimi skrzyżowanie – skręcamy w lewo w kierunku urzędu gminy. 200 m dalej nasza droga rozwidla się – skręcamy w lewo w kierunku kościoła i dalej na wprost, aż do przecięcia z drogą krajową nr 6. Za drogą krajową szlak skręca w lewo na ścieżkę rowerową i dalej nią w kierunku Koszalina. Na końcu ścieżki rowerowej, tuż za ostatnimi zabudowaniami (po lewej stronie) Biesiekierza skręcamy w prawo w drogę asfaltową do Kotłowa.

Dalej nią na wprost przez Kotłowo, aż do skrzyżowania w Laskach Koszalińskich. Na skrzyżowaniu w Laskach skręcamy w drogę asfaltową w prawo, do Dunowa. Po drodze mijamy przejazd kolejowy i dalej na wprost drogą asfaltową do skrzyżowania. Skrzyżowanie z prostopadłą drogą z Konikowa do Dunowa. Skręcamy w lewo na Jarzyce. Po przejechaniu 1 km w miejscowości Jarzyce skręcamy w prawo, w drogę asfaltową do Świeszyna. Od skrzyżowania w Jarzycach wspólny przebieg szlaków.

W Świeszynie kierujemy się na wprost drogą krajową 50 m i dalej na wprost kierujemy się na drogę do Cewlina. 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką czarny szlak odchodzi w prawo w stronę ogrodu dendrologicznego, my dalej na wprost w kierunku Cewlina. W Cewlinie droga asfaltowa skręca w lewo (ostry zakręt), my jedziemy na wprost w drogę gruntową. Po lewej stronie rząd nowo wybudowanych domków. Dalej na wprost po przejechaniu 1 km tuz przed lasem skrzyżowanie dróg gruntowych (po prawej stronie ostatnie zabudowania Cewlina) – dalej na wprost do lasu. W lesie kierujemy się cały czas na wprost, główną drogą, po przejechaniu 1200m wyjeżdżamy na drogę asfaltową i skręcamy w lewo do Manowa. Drogą asfaltową wspólny przebieg dwóch szlaków aż do końca szlaku. Koniec szlaku przy drodze Koszalin – Bobolice w centrum Manowa.

TYCHOWSKI TRAKT (kolor czarny)

Trasa: Koszalin – Niekłonice – Świeszyno – Rosnowo – Tychowo – dł. 41 km

Opis:

Początek szlaku za przejazdem kolejowym na drodze do Konikowa. Dalej prosto asfaltem aż do Jarzyc, po przejechaniu 7 km skręcamy w Jarzycach w lewo na Świeszyno. Dalej asfaltem do Świeszyna – 3 km. W Świeszynie na wprost drogą wojewódzką 50 m i skręcamy w prawo na Cewlino. Dalej 900 m obok urzędu do krzyżówki na ogród botaniczny, skręcamy w prawo.

Po przejechaniu 2,7 km docieramy do skraju lasu, dalej prosto. Główna droga w lesie odchodzi w lewo, my kierujemy się prosto. Główna droga w lesie odchodzi w lewo, my kierujemy się prosto. Główna droga w lesie odchodzi w lewo, my kierujemy się prosto. Po przejechaniu 1 km (obok linii energetycznych) skręcamy w lewo w kierunku asfaltu, który przecinamy prostopadle i kierujemy się w stronę Rosnowa. Cały czas prosto, wszystkie drogi przecinamy prostopadle – poruszamy się główną drogą, aż dojedziemy do drogi wychodzącej z prawej strony utwardzonej szlaką. Skręcamy w lewo.

Dalej wspólny przebieg ze szlakiem czerwonym. Po przejechaniu 800 metrów skrzyżowanie kilku dróg, my na wprost jeszcze 200 m i skręcamy w prawo w kierunku Rosnowa (z lewej strony starodrzew z prawej młodniki). Tak jak szlak pieszy, szlak rowerowy czerwony dalej biegnie na wprost. Wyjazd na asfalt do Rosnowa, dalej drogą asfaltową w kierunku Zegrza. Za Rosnowem długa prosta i następnie asfalt skręca w prawo, z lewej strony odchodzi droga gruntowa przez las pod liniami energetycznymi, która wychodzi na wprost drogi na Pobądź (szlaku nie prowadzimy asfaltem do skrzyżowania na Kurozwęcz tylko skracamy drogę jw.).

Główna droga leśna do Pobądzia cały czas prosto – tak jak czerwony szlak pieszy. Wyjazd w Pobądziu na asfalt, skręt w prawo i następnie po 300 m przed jeziorkiem lewo na Tyczewo. Tyczewo, koło jeziorka w prawo i następnie tuż za jeziorkiem na bruk w prawo, dalej brukiem w lewo aż do drogi asfaltowej. Przed drogą asfaltową skręcamy w prawo w drogę gruntową obsadzoną drzewami, nią prosto aż do skraju lasu, potem w lewo (za rowem), później główną drogą na wprost.

Skręt w prawo i po 50 m w lewo – tak jak biegnie główna droga, skrzyżowanie ze szlakiem pieszym, dalej na wprost razem z pieszym, pierwsza droga w lewo za mostem na Chotli, dalej prosto do Tychowa. Od tego miejsca wspólny przebieg dwóch szlaków, wyjazd z lasu skręt w lewo do Tychowa. Koniec szlaku – wyjazd na główną drogę w Tychowie koło Straży Pożarnej.

TRASA SŁONECZNA (kolor czerwony)

Trasa: Manowo – Niedalino – Rosnowo – Zacisze – Manowo – dł. 30 km

Opis:

Początek szlaku w Manowie, droga do Urzędu Gminy, tuż przy drodze krajowej Koszalin – Bobolice. Dalej na wprost droga asfaltową w kierunku Niedalina. Przez pierwszy kilometr wspólny przebieg szlaku ze szlakiem zielonym. Po wjechaniu do lasu, na pierwszym skrzyżowaniu szlak zielony skręca w prawo, my dalej na wprost drogą asfaltową aż do skrzyżowania tej drogi z drogą wojewódzką Koszalin – Tychowo.

Ostatni kilometr – wspólny przebieg szlaku czerwonego z niebieskim (widać stare oznakowanie). Od skrzyżowania szlak wiedzie drogą krajową w kierunku Tychowa aż do Niedalina. W Niedalinie szlak skręca w drogę asfaltową na Hajkę (oznaczenia na drogowskazach jak i tabliczki kierunkowe na słupie energetycznym szlaku niebieskiego). Zjazd z drogi krajowej, dalej wspólny przebieg dwóch szlaków przez ok. 1 km. Później szlak niebieski skręca w lewo, my dalej na wprost.

W lesie kierujemy się cały czas na wprost główną drogą. Skrzyżowanie z drogą na Hajkę, skręcamy w prawo tak jak wskazują drogowskazy do ośrodków, po przejechaniu 600 m drogą gruntową docieramy do skrzyżowania przed elektrownią. Skręcamy w lewo i dalej na wprost wzdłuż brzegu jeziora. Skrzyżowanie przed miejscem wypoczynku po prawej stronie rozlewiska jeziora, w lewo odchodzi droga do Niedalina, dalej na wprost wzdłuż brzegu, do miejsca gdzie z lewej strony wejdzie główna droga pożarowa, następnie po 30 m skręca w prawo i dalej kierujemy się na wprost główną drogą pożarową.

Po przejechaniu 8 km drogą utwardzoną szutrem do naszej drogi dochodzi z lewej strony droga, którą wiedzie czarny szlak. Dalej wspólny przebieg przez 1200 m, aż do miejsca gdzie czarny szlak skręca w prawo, my cały czas główną drogą na wprost. Po przejechaniu 11 km drogami leśnymi wyjeżdżamy na drogę asfaltową wiodącą do Rosnowa (koło dawnego przejazdu kolejowego).

Drogę przejeżdżamy na wprost i dalej poruszamy się dawną drogą przy torowisku – z lewej strony torowiska. Po 400 m przejeżdżamy torowisko i dalej kierujemy się wzdłuż niego mając je teraz po prawej stronie, po chwili torowisko odchodzi w prawo, my skręcamy w lewo i docieramy do głównej drogi pożarowej, na prawo droga wiedzie do oddalonych ośrodków wypoczynkowych, my kierujemy się na wprost. Po przejechaniu 400 metrów docieramy do prostopadłej drogi gruntowej, skręcamy w lewo i dalej na wprost 600 m do wyjazdu na drogę asfaltową, tam skręcamy w prawo w kierunku Koszalina.

Asfaltem szlak wiedzie 1,6 km i skręca w lewo w kierunku Zacisza (po prawej stronie widać dawne oznakowanie szlaku). Zjazd z asfaltu w drogę do Zacisza, dalej prosto główna drogą, dodatkowo pomocne jest dawne oznakowanie szlaku. Za ostatnimi zabudowaniami drogę przecina strumyk, tuż za nim skręcamy w lewo (główna droga utwardzona szlaką). Po przejechaniu 2 km od Zacisza szlak skręca w lewo, w mało uczęszczaną drogę (miejsce skrętu wyraźnie widoczne – dawne oznakowanie) przez łąki, drogą na wprost (po drodze mostek poszyty żerdziami ułożonymi w poprzek w kierunku jazdy) aż do lasu.

Dalej cały czas na wprost, do nasypu dawnej kolejki. Za nasypem skręcamy w prawo i poruszamy się wzdłuż nasypu w kierunku Manowa. Po przejechaniu 1400 m droga wzdłuż nasypu docieramy do prostopadłej drogi (droga Manowo – Rosnowo). Skręcamy w prawo, w główną drogę i dalej na wprost w kierunku Manowa. Tuż przed Manowem, za miejscem gdzie przez drogę przechodziły dawnej tory kolejki kierujemy się na wprost w drogę asfaltową biegnącą obok kościoła. Przy skrzyżowaniu tej drogi z droga krajową szlak kończy się.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.