Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Gminna Ewidencja Zabytków


A.592 - Wyszebórz 12 - pałac

A.593 - Wyszebórz - obora pofolwarczna

A.594 - Wyszebórz 11 - pastorówka, dom

A.595 - Wyszebórz 13 - dom

A.596 - Wyszebórz 15 - dom

A.597 - Wyszebórz 18 - dom

A.598 - Wyszebórz 18 - bud. stodolno-inwentarski

A.599 - Wyszebórz 19 - dom

A.600 - Wyszebórz 22 - dom

A.601 - Wyszebórz 22 - stodoła

A.602 - Wyszebórz 23 - dom

A.603 - Wyszebórz 23 - bud. gospodarczy

A.604 - Wyszebórz 28 - szkoła, dom

A.605 - Wyszebórz 31 - dom

A.606 - Wyszebórz 32 - dom

A.607 - Wyszebórz 33 - dom

B.608 - Wyszebórz - ulicowy układ wsi

C.609 - Wyszebórz - cmentarz poewangelicki

D.610 - Wyszebórz - park leśny

E-179 - Osada z młodszej epoki kamienia (Neolit), osada z epoki brązu, cmentarzysko z okresy wpływów rzymskich, osada z wczesnego średniowiecza

E-180 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), Ślad osadniczy ze średniowiecza

E-181 - Osada z młodszej epoki kamienia (Neolit), cmentarzysko z epoki brązu, osada z wczesnego średniowiecza

E-182 - Osada z epoki brązu

E-183 - Osada z okresu wpływów rzymskich

E-184 - Osada z okresu wpływów rzymskich

E-185 - Osada z okresu wpływów rzymskich

E-186 - Osada z epoki kamienia, osada z epoki brązu

E-187 - Osada z epoki brązu, osada z wczesnego średniowiecza

E-188 - Ślad osadniczy z epoki kamienia, osada z wczesnego średniowiecza

E-189 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-190 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-191 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-192 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-193 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), punkt osadniczy ze średniowiecza

E-194 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza

E-195 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-196 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-197 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-203 - Osada z okresu wpływów rzymskich

E-204 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-205 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-206 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy ze średniowiecza

E-207 - Osada z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-208 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-216 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt)

E-217 - Osada z epoki brązu, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-218 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), punkt osadniczy ze średniowiecza

E-219 - Punkt osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), punkt osadniczy ze średniowiecza

E-220 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, punkt osadniczy ze średniowiecza

E-221 - Osada z okresu halsztackiego (Hallstatt), osada z wczesnego średniowiecza, osada ze średniowiecza

E-222 - Ślad osadniczy z okresu halsztackiego (Hallstatt), ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-223 - Osada z wczesnego średniowiecza

E-224 - Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza, ślad osadniczy ze średniowiecza

E-225 - Ślad osadniczy z wczesnego średniowiecza

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.