Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Informacje dla uchodźców z Ukrainy i osób ich przyjmujących

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Wakacyjne darmowe korepetycje dla obywateli Ukrainy

 

Wakacyjne korepetycje dla Ukraińców - pod tą nazwą kryje się inicjatywa stwarzająca możliwość korzystania z bezpłatnych, korepetycji on-line (nie tylko) języka polskiego w czasie letnich miesięcy.

Akcja opiera się na bezpłatnym udostępnieniu platformy do korepetycji on-line Tutors.live dla osób chcących udzielać pro bono korepetycji. Platforma stwarza możliwość udzielania korepetycji indywidualnych oraz grupowych. Możliwe są korepetycje z języka polskiego i innych przedmiotów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy. 

Osoby, które będą chciały z takiej pomocy skorzystać, otrzymają je za darmo. Wystarczy, że się zarejestrują i zarezerwują bezpłatną lekcję w dogodnym terminie.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem korepetycji pro bono do rejestracji korepetytora w Tutors.live i do publikacji ogłoszeń wraz z dostępnymi godzinami takich lekcji.

Wszystkie szczegóły akcji dostępne są na stronie:
https://tutors.live/pl/wakacyjne-korepetycje-dla-ukrainy

Ukraińska wersja serwisu Tutors.live jest  aktualnie w przygotowaniu. W międzyczasie w celu przetłumaczenia platformy na język ukraiński można skorzystać np. z translatora Google.

 

 

 

facebook
instagram

EDU Games S.A., ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź

 

Ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Ulotka informacyjna_PL

Ulotka informacyjna_UA

Ulotka informacyjna_EN

Ulotka informacyjna_RU

Pomocne strony internetowe

 1. Pomoc dla obywateli Ukrainy - ZL (zielonalinia.gov.pl)

   

 2. https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=263

   

 3. https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

 

 1. https://pomagamukrainie.gov.pl/

   

 2. Pomoc w korzystaniu z usług publicznych służb zatrudnienia dla obywateli Ukrainy | WUP w Szczecinie

   

 3. Pomoc prawna pro bono dla obywateli Ukrainy. Koordynatorem ds nieodpłatnej pomocy prawnej został r.pr. Marcin Czajkowski adres e-mail: m.czajkowski@oirpkoszalin.pl w załączniku lista radców prawnych oirp w Koszalinie (lista w pdf proszę zmienić kierunek strony) Informacja prawna dla obywateli Ukrainy poszukujących możliwości wjazdu i pobytu w Polsce w załącznikach:

Lista radców prawnych OIRP w Koszalinie

Informacja prawna wersja po polsku

Informacja prawna wersja po ukraińsku

Informacja prawna wersja po angielsku

Informacja prawna wersja po rosyjsku

       7. Izba Adwokacka w Koszalinie czynnie włączyła się w akcję pomocową dla obywateli Ukrainy organizowaną przez NRA. Z ramienia ORA w Koszalinie akcje koordynuje adw. Bartłomiej Bubacz, tel. 606 – 536 -096,                                            e-mail, adwokat.bubacz@gmail.com. Aktualizowana lista adwokatów, którzy zgłosili się do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy przebywającym na ternie Izby Adwokackiej w Koszalinie znajduje się na stronie internetowej Izby https://ora.koszalin.pl/pomoc-ukrainie/

Wnioski dla obywateli Ukrainy o nadanie numeru PESEL

Ogólne informacje

Od środy 16 marca 2022 obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Przedstawiamy wzór formularza w języku ukraińskim i rosyjskim wraz z najistotniejszymi informacjami.

Rząd przygotował wzór formularza dla uchodźców z Ukrainy, który należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce w celu nadania numeru PESEL.

Posiadanie tego numeru pozwala skorzystać z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,

• zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co należy przygotować?

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Wniosek w ukraińskiej i rosyjskiej wersji językowej można pobrać z portalu gov.pl (publikujemy również w załączniku poniżej).

Dokument potwierdzający tożsamość podaną we wniosku. W przypadku braku dokumentu tożsamości można złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane do  wniosku:

• imię i nazwisko,

• data i miejsce urodzenia,

• kraj urodzenia i obywatelstwo,

• data wjazdu do Polski,

• ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,

• aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Wniosek dla osoby małoletniej

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Jakie zdjęcie?

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,

adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić?

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

KLAUZULA RODO PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

       

Materiały informacyjne dotyczące możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii,  przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Leaflet - Ukraine visa information - UKRAINIAN

Leaflet - Ukraine visa information - ENGLISH

Homes_for_Ukraine_A5_leaflet-UKR TRANSLATION

CPM0322611484-001_DLUHC_Homes_for_Ukraine_A5_leaflet

Informator medyczny dla uchodźców z Ukrainy

Przychodnia SANATUS zaprasza osoby przybywające z ogarniętej wojną Ukrainy do korzystania z usług podstawowej opieki zdrowotnej:

 • konsultacja lekarza rodzinnego / pediatry

 • szczepienia dzieci / dorosłych (kalendarz szczepień, COVID, inne)

 • opieka pielęgniarki POZ

Koszalin, ul. Żwirowa 10

Koszalin, ul. Wenedów 1

Świeszyno 85

Manowo, ul Leśna 6/4

Rosnowo 7

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.