Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

ZMIANA STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE !

Z dniem 01 stycznia 2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawka wynosić będzie 28 zł miesięcznie od osoby - Uchwała Nr XLII/349/2022 Rady Gminy Manowo z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.

Właściciele nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, a którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązani są do jej złożenia.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.