Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Zdalna Szkoła+

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020

Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Główny cel projektu: wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Planowane efekty:

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Projekt umożliwi sfinansowanie zakupu 20 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji oraz dla 1 nauczyciela. Sprzęt zostanie użyczony dzieciom wytypowanym przez szkoły. Po zakończeniu epidemii laptopy wrócą do szkół, gdzie będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

Wartość projektu: 50.200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 100% tj. 50.200,00 zł


Zamówione laptopy już dotarły do Gminy Manowo. Zostały przekazane szkole w Boninie i Manowie.

Zamówione laptopy już dotarły do Gminy Manowo.

Zostały przekazane szkole w Boninie i Manowie.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.