Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gmina Manowo zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na dostawę oprogramowania – Platforma e-usług dla Mieszkańca w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1.

Szczegółowa treść zaproszenia - TUTAJ

załącznik nr 1 - TUTAJ

załącznik nr 2 - TUTAJ

załącznik nr 3 - TUTAJ

Wójt Gminy Manowo informuje, iż do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy: ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Pieniężnego 6/7, za cenę brutto: 40.155,00 zł

Protokół z rozeznania rynku - TUTAJ

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.