Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 

Gmina Manowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 345.700 zł w konkursie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zostaną zakupione komputery stacjonarne w ilości 20 sztuk, laptopy – 113 sztuk oraz tablety w ilości 3 sztuk. Dodatkowo zakupiony sprzęt zostanie ubezpieczony. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany 136 beneficjentom.

Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Okres realizacji projektu: maksymalnie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19”

 

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina

Oświadczenie

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.