Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Manowo – Etap VIII

Gmina Manowo  po raz kolejny otrzymała wsparcie z Programu AZBEST. Tym razem całkowity koszt zadania „Usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Manowo – Etap VIII”  wyniesie 26.616 zł”. Natomiast dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to kwota 12.752,60 zł.  W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy w postaci usunięcia i utylizacji 44,36 Mg wyrobów zawierających azbest.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.