Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie”

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa II : Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Główny cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie strat ciepła w budynkach szkoły i klubu. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu ograniczeniu ulegnie emisja szkodliwych gazów i pyłów.

Planowane efekty: 

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 384,12 tony równoważnika CO2
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 1 445 881,61 kWh/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 3 429,24 GJ/rok
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 39,92 MWh/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 51,56 MWh/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 243,29 GJ/rok

Wartość projektu: 3.577.842,13 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 85% tj. 3.041.165,80 zł


Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.