Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

                                                        

 

Poprawa stanu infrastruktury kulturalno – turystycznej i sportowej na terenie Gminy Manowo

 

W ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Manowo otrzymała 4.500.000 zł dofinansowania na zadanie „Poprawa stanu infrastruktury kulturalno – turystycznej i sportowej na terenie Gminy Manowo”.  Całość inwestycji to koszt  5.813.830,54 zł

Pozyskane dofinansowanie pozwoli zrealizować 5 dużych inwestycji tj. :

  1. Remont Sali widowiskowej w Klubie Osiedlowym w Rosnowie
  2. Rewitalizacja kąpieliska w Rosnowie
  3. Przebudowa i budowa boiska w Wyszewie
  4. Budowa i wyposażenie świetlicy w Rosnowie
  5. Rozbudowa i wyposażenie świetlicy w Cewlinie

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.