Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie wraz z zakupem wyposażenia

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna

Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Główny cel projektu: Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej poprzez zmniejszenie  zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej  obszary  zdegradowane i peryferyjne, tj. Wyszewo.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące prace:

  • roboty zewnętrzne: ocieplenie ścian, wykonanie nowej elewacji, wymianie rur spustowych i rynien,
  • roboty wewnętrzne: wymiana schodów, wymiana stolarki , malowanie i tynkowanie , wykonanie posadzek, , wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wymiana instalacji centralnego ogrzewania,  wykonanie wentylacji
  • zakup wyposażenia: zakup krzeseł, stołów i szaf, wyposażenia kuchni i łazienki oraz pomieszczenia socjalnego
  • 0,141 ha powierzchni zostanie zrewitalizowana,

Wartość projektu: 1.179.244,59 zł

Dofinansowanie: 64,9999988552% tj. 766.508,97 zł, w tym:

- ze środków EFRR: 648.584,52 zł

- ze środków budżetu państwa: 117.924,45 zł


Galeria zdjęć

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.