Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Przebudowa drogi wewnętrznej w Manowie ul. Sosnowa

                                                                    

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Manowie ul. Sosnowa”

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Główny cel projektu: Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w miejscowości Manowo”.

Planowane efekty: W wyniku realizacji zadania zostanie przebudowane 0,291 km drogi wewnętrznej – ulicy Sosnowej – w miejscowości Manowo.

 

Wartość projektu: 599.738,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 381.613 zł

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.