Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Na podstawie §11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016/2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Wójt Gminy Manowo podaje do publicznej wiadomości szkoły, którym zostało udzielona dotacja w roku 2020 z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację w/w programu:

  1. Szkoła Podstawowa w Manowie - całkowity koszt realizacji zadania – 5 012,41 zł, w tym kwota wsparcia – 4 000,00

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.