Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Modernizacja placu rekreacyjnego – wymiana domków drewnianych w miejscowości Wyszewo

Nazwa projektu: „Modernizacja placu rekreacyjnego – wymiana domków drewnianych w miejscowości Wyszewo”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Główny cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez modernizację placu rekreacyjnego w miejscowości Wyszewo

Planowane efekty: W wyniku realizacji zadania stare, zniszczone domki zostaną wymienione na nowe. W wyniku realizacji zadania 8 drewnianych domków wyposażonych w stoły z ławami. Zamontowane zostaną także 2 zestawy pojemników do segregacji odpadów oraz posadowiona tablica informacyjna dotycząca walorów turystycznych Wyszewa.

 

Wartość projektu – 130.930,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 83.310 zł

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.