Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Wójt Gminy Manowo serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej do udziału w konkursie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W załączeniu Zarządzenie wraz z ogłoszeniem konkursowym.
 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.