Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Komunikat ws. ograniczeń kontaktu mieszkańców z Urzędem Gminy w związku z wprowadzonym stanem epidemii

Informuję, że do odwołania wprowadzone zostały szczególne środki ostrożności, polegające na maksymalnym ograniczeniu obecności interesantów w gminnych instytucjach samorządowych. 

Zwracam się z apelem, aby w najbliższych czasie, o ile będzie to możliwe powstrzymać się od osobistych wizyt w urzędzie. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia pilnych spraw niecierpiących zwłoki, należy poprzedzić przyjście do urzędu kontaktem telefonicznym, mailowym lub poprzez ePUAP w celu umówienia spotkania. Jednocześnie wprowadza się zasadę , że w danym biurze może przebywać tylko jeden interesant.
Bez uprzedniego ustalenia terminu wizyty, żadne sprawy nie będą załatwiane. 

Przypominamy, że w przypadku osobistej wizyty w urzędzie koniecznym jest noszenie maseczki, zachowanie 2-metrowego odstępu oraz dezynfekcja rąk, dlatego w tym celu w budynku Urzędu udostępniono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

Jak załatwić sprawę

Wnioski i podania do Urzędu można:

  1. Wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Manowo, ulica Szkolna 2, 76-015 Manowo,

  2. Złożyć mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP (szczegóły dotyczące spraw, które można załatwić elektronicznie, w tym właściwe instrukcje i formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie bip.manowo.pl oraz na stronie eboi.manowo.pl.),

  3. Wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się przed wejściem do budynku urzędu.

Urna jest dostępna dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15. Wnioski dobrze jest zabezpieczyć poprzez włożenie ich do kopert. Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Prosimy również, aby na kopercie „hasłowo” opisać rodzaj sprawy lub nazwę komórki, do której kierowany jest wniosek.

Do wniosków należy dołączać wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty. Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także numery kont dostępne są na stronie: bip.manowo.pl

W wyjątkowych przypadkach dot. ww. procedur może wystąpić konieczność osobistego stawienia się w urzędzie. Wówczas urzędnik kontaktuje się z mieszkańcem w celu umówienia spotkania, które odbędzie się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. 

Ponadto w sprawach niezbędnych, gdzie konieczny jest bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem, osobista wizyta w urzędzie jest możliwa tylko po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu:

  • rejestracji stanu cywilnego,
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  • działalności gospodarczej tj. wniosek CEIDG-1,
  • wydawania decyzji o warunkach zabudowy (na wizytę umawiają urzędnicy, po rozpatrzeniu złożonego wcześniej wniosku),
  • zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania oraz sprawy związane z wezwaniem organu podatkowego.

Zaplanowane ceremonie zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się przy ograniczonej liczbie osób umożliwiającej zachowanie dystansu w czasie ceremonii. Nie będzie możliwości wypicia tradycyjnej lampki szampana.

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.