Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PINB KOSZALIN                                                                                                                Koszalin, dnia 16 grudnia 2022 r.
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin                                                                                             (miejscowość i data)
(nazwa i adres organu}
PINB.43.31.2022.KA
(znak sprawy)

 

Wg rozdzielnika

 

          W związku z trwającym okresem zimowym i możliwością wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych takich jak intensywne opady śniegu i fale mrozu stanowiące potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz mogące powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie przypomina o ciążących na właścicielach i zarządcach nieruchomości obowiązkach przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych każdorazowo w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk oddziałujących na obiekt zwłaszcza w zakresie niedopuszczenia do przeciążenia ich konstrukcji przez zalegający na dachu bądź elementach elewacji budynków śnieg.
Szczególnej uwadze powinny podlegać obiekty podwyższonego ryzyka jak obiekty użyteczności publicznej (hipermarkety, baseny, hale sportowe, szkoły, sale gimnastyczne, hale targowe itp.) oraz obiekty stanowiące potencjalne zagrożenie (np. obiekty nieużytkowane bądź użytkowane i nieremontowane od wielu lat).
Koniecznym jest również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiektach budowlanych.
     Jednocześnie przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych oraz instalacji i urządzeń grzewczych.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.