Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Granty PPGR

Wniosek Gminy Manowo złożony w ramach konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” został pozytywnie oceniony i oczekuje na podpisanie umowy grantowej.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Manowo.

Wniosek Gminy Manowo złożony w ramach konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” został pozytywnie oceniony i oczekuje na podpisanie umowy grantowej.

W naborze prowadzonym przez Urząd Gminy Manowo pod koniec ubiegłego roku Mieszkańcy, zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swoich dzieci, złożyli 147 wniosków. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji 136 wniosków zostało pozytywnie zaklasyfikowanych.

W ramach projektu w Gminie Manowo sfinansowany zostanie zakup sprzętu do zdalnej nauki:
20 szt. komputerów stacjonarnych, 113 szt. laptopów i 3 szt. tabletów na łączną kwotę ponad 345 700 zł. Po podpisaniu umowy grantowej Gmina przystąpi do prac przetargowych w celu wyboru dostawcy sprzętu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 500 mln zł. Stosowne zmiany w Regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego br. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje w Urzędzie Gminy Manowo pod nr tel. 94 318 31 49

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.