Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Fabryka Kompetencji Kluczowych

Fabryka Kompetencji Kluczowych to projekt realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzi 15 samorządów: 13 gmin – Koszalin, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz 2 powiaty ziemskie – białogardzki i kołobrzeski. Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 lat (okres realizacji: 01.09.2019 – 30.09.2021), dzięki czemu znacząco zmienią się warunki kształcenia ogólnego w szkołach.

Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie finansowe  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: 5 428 791,72 zł przy ogólnej wartości projektu wynoszącej: 6 031 990,80 zł, z czego całkowita wartość projektu przypadająca na Gminę Manowo wynosi 260.304 zł, aż 236.640 zł to środki unijne.

Wsparciem została objęta Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. Uczniowie tej szkoły oprócz dodatkowych godzin na zajęcia wyrównawcze, logopedyczne i terapeutyczne podniosą swoje kompetencje cyfrowe. Szkoła zyska nowe komputery, ozoboty i mBoty. Uczniowie klas starszych zostaną objęci doradztwem zawodowym grupowym i indywidualnym.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.