Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W dniu 3 listopada 2021 r. Gmina Manowo podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i placówek wychowania przedszkolnego. Dotacja przyznana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025, Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Dofinansowanie w kwocie 9.000 zł zostanie przeznaczone na doposażenie Szkoły Podstawowej w Manowie oraz Przedszkola Gminnego w Boninie i Przedszkola Samorządowego w Rosnowie.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.