Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i placówek wychowania przedszkolnego

W dniu 9 maja 2023r. Gmina Manowo podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i placówek wychowania przedszkolnego. Dotacja przyznana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dofinansowanie w kwocie 15 000 zł zostanie przeznaczone na doposażenie Szkoły Podstawowej w Boninie oraz Przedszkola Gminnego w Boninie.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.