Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Cyfrowa Gmina

 

Gmina Manowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 207.570 zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach projektu Cyfrowa Gmina zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy oraz szkół. Serwerownia urzędu zyska nowy serwer oraz urządzanie brzegowe UTM, które zapewni ochronę sieci przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i spamem. Projekt przewiduje również wdrożenie platformy e-usług dla mieszkańców oraz przeszkolenie pracowników urzędu w jej obsłudze.

Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze, a zalecenia i rekomendacje zostaną wdrożone. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy i edukacji zdalnej. Realizacja projektu wpłynie na zwalczanie skutków społeczno—gospodarczych COVID 19 oraz zrównoważony rozwój Gminy z myślą o przyszłych pokoleniach. Celem jest podjęcie działań w kierunku skutecznego reagowania na panującą sytuację pandemiczną, co w sposób bezpośredni koresponduje z celem Programu.

Okres realizacji projektu: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023 r.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19”

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.