Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Budowa placu zabaw w miejscowości Manowo

 

Nazwa projektu: „Budowa placu zabaw w miejscowości Manowo”

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Główny cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Manowo

Planowane efekty: W wyniku realizacji powstanie plac zabaw w miejscowości Manowo. Na placu zostanie zamontowanych 5 urządzeń zabawowych, 2 ławki , kosz do segregacji odpadów oraz tablica informacyjna. Wykonano również ogrodzenie placu zabaw.

 

Wartość projektu: 72.840 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 46.348 zł

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.