Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Głównym celem projektu jest wzrost liczby rowerzystów przemieszczających się wzdłuż drogi krajowej nr 11 poprzez rozdzielenie na niej ruchu pojazdów samochodowych i rowerów.

Cele szczegółowe: odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego  lub rowerowego, umożliwienie sprawnego dojazdu do zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania, usprawnienie ruchu drogowego na drodze krajowej nr 11, zachęcenie mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu (przede wszystkim rowerów), zapewnienie bezpieczeństwa poruszającym się po drodze krajowej nr 11, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na terenie gminy.

Planowane efekty:

 • wybudowanie 5,6 km drogi dla rowerów na odcinku Kretomino - Manowo
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 (tony równoważnika CO2)

Wartość projektu:

4.193.704,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

82,3499922906 % tj. 2.689.122,94 zł

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8 maja 2018 r. Wójt Gminy Manowo podpisał umowę z Zakładem Remontu i Utrzymania Dróg „DROGOTEX” Ireneusz Rachtan na realizację zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego”. Inwestycja zgodnie z zapisami umowy zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku. 

Dla przypomnienia przedsięwzięcie będzie realizowane dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

 Wójt Gminy Manowo podpisał umowę z Zakładem Remontu i Utrzymania Dróg „DROGOTEX”

Przyjęcie umowy

Ruszyły roboty na inwestycji "Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego"

 

Budowa drogi rowerowej

kawałek drogi rowerowej

Używany sprzęt do budowy drogi

W dniu 30 kwietnia 2019r. nastąpił długo oczekiwany moment oficjalnego otwarcia drogi rowerowej z Kretomina do Manowa. W otwarciu udział wzięli Prezydent Miasta Koszalina oraz Starosta Koszaliński. Nie zabrakło również radnych Gminy Manowo oraz mieszkańców. Pojawili się również sponsorzy, którzy ufundowali dla 9 mieszkanek Gminy Manowo rowery. Poniżej fotorelacja z uroczystości otwarcia.

Lista sponsorów:

 1. Starostwo Powiatowe w Koszalinie
 2. Zakład Remontu i Utrzymania Dróg DROGOTEX Ireneusz Rachtan z Chociwla - wykonawca drogi
 3. Zakład Elektryczny Usługowo - Handlowy ELEKTRO-BUD Radosław Michalski z Manowa
 4. Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk z Manowa
 5. INTER-METAL S.c. z Bonina
 6. Kopalnia Kruszyw Jadwiżyn s.c. Mateusz Fil & Marcin Łuczkanin z Kliszna
 7. Elektrociepłownia Sp. z o.o. z Rosnowa
 8. Rada Gminy Manowo
 9. Wójt Gminy Manowo

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Otwarcie drogi rowerowej

Podczas otwarcia Wójt Gminy Manowo

Przecięcie wstęgi otwarcia drogi przez Prezydenta Koszalina i Wójta Gminy Manowo

Przekazanie rowerów ludziom

Jazda drogą rowerową

Przy drodze widać ładne rośliny

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.