Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Działanie 2.14

Gmina Manowo informuje, że zamierza w imieniu mieszkańców przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 

Projekt zakłada wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. 

Projekt kierowany jest do osób fizycznych będących: 

 • właścicielem domów jednorodzinnych 
 • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych, 
 • najemca mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

Projekt może dotyczyć jedynie likwidacji źródła ciepłą opartego o spalanie węgla (piece i kotły węglowe) i : 

 1. podłączenie do instalacji sieci ciepłownicze

lub

 1. zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu , dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy.
 1. przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7500 zł kwota zryczałtowana na jedno indywidualne gospodarstwo domowe. 

Działanie 2.15

Gmina Manowo informuje, że zamierza w imieniu mieszkańców przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, których będzie beneficjentem.

Projekt kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem domów jednorodzinnych z przeznaczeniem na termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepłą w dwu wariantach: 

 1. częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego na spalaniu węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy). 

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł.

lub 

 1. pełną modernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej ( w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu , dotyczy to obszarów zgazyfikowanych , tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności na inne źródła ciepła spełniające normy). 

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł.

UWAGA: 

 1. Osoba fizyczna może przystąpić do jednego projektu, tj. Działania 2.14 lub Działania 2.15
 2. Projekty kierowane są do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze 
 3. Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektów proszone są o wypełnienie i złożenie ankiet, które można pobrać ze strony manowo.pl, zakładka Ochrona Środowiska
 4. Zgłoszenie źródła ciepła do wymiany nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem
 5. Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2023 r. 

Ankietę należy składać do dnia 6 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Manowo – ochrona środowiska (pok. 18), promocja i rozwój gminy (pok. nr 5) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ochrona.srodowiska@manowo.pl, promocja@manowo.pl

Osoby do kontaktu: 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.