Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno pomocniczego

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że w dniu 20 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy w Manowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. " Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno pomocniczego" złożona przez Pomorską Fundację "Jaś i Małgosia".

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji w/w/ zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Pomorskiej Fundacji "Jaś i Małgosia" na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Manowie,

- na stronie internetowej Gminy Manowo.

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do Urzędu Gminy Manowo, ul. Szkolna 2 w terminie do dnia 27 lipca 2022 r.

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.