Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie potwierdził wystąpienie w kilku miejscach, na terenie powiatu koszalińskiego i w mieście Koszalinie Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (H5N1).    

W związku z powyższym zostały wyznaczone strefy ochronne o promieniu 10 km, oznaczone tablicami informacyjnymi na drogach publicznych dla osób wjeżdżających do tej strefy. 

W  Gminie Manowo są to następujące miejscowości: Dęborogi, Wiewiórowo, Wyszebórz, Wyszewo, Zacisze, Kliszno, Poniki, Mostowo, Kopanino, Grzybnica, Grzybniczka, Gajewo, Kopanica, Kostrzewa, Cewlino, Bonin i Kretomino.

1. Właścicielom zwierząt z gatunków narażonych nakazuje się odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem z innych gospodarstw oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

2. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu i innych ptaków na wolnym powietrzu pod warunkiem, że są chronione przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin.

3. Wybiegi dla gęsi i kaczek powinny być ogrodzone.

4. Teren wybiegu winien być odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem drobiu.

5. Pojenie i karmienie ptactwa na wybiegu jest zabronione.

Na obszarze wskazanym nakazuje się posiadaczom drobiu wprowadzenie wzmocnionych środków bioasekuracji poprzez:

1) Stosowanie środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach drobiu,

2) stosowanie przez osoby wchodzące do obiektów w których przetrzymywany jest drób, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym obiekcie,

3) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymywany jest drób.

Należy unikać kontaktu z padłymi ptakami, gdyż wirus H5N1 stwarza również zagrożenie dla ludzi. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu Nr 1/2022 PLW w Koszalinie z dnia 13 stycznia 2022 r. i Nr 3/2021 r. PLW w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2021 r. Druki rozporządzeń dostępne są na stronie Internetowej Gminy Manowo oraz u Sołtysów.

Rozporządzenie PLW HPAI j. Nicemino

Rozporządzenie nr 1.2022 PLW w Koszalinie HPAI

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.