Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Seminarium Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje 12 lipca 2022 roku w siedzibie ZODR o godz. 11.00 seminarium Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego.

 Seminarium skierowane jest do:

- właścicieli gospodarstw agroturystycznych/edukacyjnych/rolnych,

- osób oferujących usługi społeczne i opiekuńcze dla różnych grup społecznych,

- przedsiębiorców i osób zainteresowanych prowadzeniem działalności opiekuńczej,

- wolontariuszy zajmujących się osobami wymagającymi opieki,

- przedstawicieli LGD związanych z tematyką usług opiekuńczych dla osób starszych,

- przedstawicieli samorządu działających w obszarze polityki senioralnej,

- przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób wymagających wsparcia.

 

Seminarium jest organizowane w ramach cyklu 16 wojewódzkich seminariów ułatwiających transfer wiedzy do praktyki oraz wymianę doświadczeń między rolnikami, samorządami, doradcami i innymi interesariuszami, w ramach zadania Przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych, oraz popularyzacja wyników badań i nowych rozwiązań, projektu GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych.

 

Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Karolina Kiewlicz, tel. 91 479 40 48, Sylwia Lenard, tel. 91 479 40 59, Ewelina Pawłowicz, tel. 91 479 40 29

 

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.