Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Punkt Konultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNY przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzony jest w Manowie (sala na I piętrze w budynku świetlicy wiejskiej) oraz w Rosnowie (biblioteka w Klubie Osiedlowym).

Zadania Punktu Konsultacyjnego:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnienia.
  2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji, porad psychologicznych oraz profilaktycznych w sprawach uzależnień i współuzależnienia.
  3. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  7. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  8. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz współuzależnienia.

Punkt prowadzi specjalista terapii uzależnień 
mgr Maria Staciwa tel. 666 677 578

Zapraszamy w środy od godziny 18.00.

Dzień oraz godziny otwarcia mogą ulec zmianie- wymagana jest telefoniczna rejestracja.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.