Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego" złożona przez Pomorską Fundację "Jaś i Małgosia".

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że w dniu 28 lipca 2021 roku do Urzędu Gminy w Manowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego  pt. "Wspieranie osób chorych - zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego" złożona przez Pomorską Fundację "Jaś i Małgosia".

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji w/w zadania publicznego, zamieszcza się ofertę Pomorskiej Fundacji "Jaś i Małgosia" na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Manowie,

- na stronie internetowej Gminy Manowo.

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać do Urzędu Gminy Manowo, ul. Szkolna 2 w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2021

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.