Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 2003 r. oraz osoby z rocznika 19982002, którzy w poprzednim okresie nie stawili się do kwalifikacji.

Do kwalifikacji wojskowej osoby wzywane są przez Wójta stosownymi wezwaniami imiennymi (brak wezwania nie zwalnia z obowiązku stawiennictwa).

Zgodnie z Harmonogramem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Koszalinie (PKL) kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Manowo podlegających temu obowiązkowi, odbędzie się w dniach 17 i 18 maja 2022 r. Konkretny termin stawiennictwa określony jest w wezwaniu imiennym.

WAŻNE! Należy zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na wezwaniu, które zawiera szczegółowe informacje dla osób podlegających kwalifikacji.

Kwalifikacja odbywa się przed PKL, która pracuje od godz. 8:00 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ, 75-640 Koszalin, ul. Zwycięstwa 204a

Ogólne zasady postępowania zawiera Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2022 wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Dodatkowych informacji udziela Gł. specj. ds. ZK, obr. i OC - tel. 502 372 715.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2022.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.